ĐT: 0258 3911 579 - HOTLINE: 0909 434 895ĐẶT TRƯỚC

Thực đơn chúng tôi

Main Dishes

Roasted Chicken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut…

Xem thêm
12.50$

Chicken Sandwich

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut…

Xem thêm
6.50$

Banh Mi Sandwich

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut…

Xem thêm
5.15$